Pomáhame vzbudzovať generáciu kreatívnych uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, maliarov a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov a modlitebníkov, ktorí budú milovať Pána Ježiša Krista celým srdcom a s láskou prinášať ľuďom evanjelium Božieho kráľovstva na zem.

Pomáhame vzbudzovať generáciu kreatívnych 
uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, 
maliarov  a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov a modlitebníkov, 
ktorí budú milovať Pána Ježiša Krista celým srdcom a s láskou  prinášať 
ľuďom evanjelium Božieho kráľovstva na zem.

TRANSFORMATION TOUR

TIMOTHY

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TWC SCHOOL

TIMOTHY SOUND

TWC KONFERENCIE

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás 
ukazuje na 
Božiu krásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť sú dôležité, ale ctíme si každé dielo vykonané zo srdca a podľa daných možností 
a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje rôznorodosť, autentickost, a úprimnosť
v spoločnestve uctievačov.

TRANSFORMATION TOUR

TIMOTHY

TWC PODCAST

TWC COLLECTIVE

TWC SCHOOL

TIMOTHY SOUND

TWC KONFERENCIE

Pomáhame vzbudzovať generáciu kreatívnych uctievačov, hudobníkov, tanečníkov, 
maliarov  a iných umelcov, učiteľov, evanjelistov, prorokov a modlitebníkov, 
ktorí budú milovať Pána Ježiša Krista celým srdcom a s láskou  prinášať 
ľuďom evanjelium Božieho kráľovstva na zem. 

Veríme že tvorivosť, 
krása a rozmanitosť v umení, vedená Duchom Svätým, uctieva 
a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že tvorivosť, krása 
a rozmanitosť v um​​ení, vedená Duchom Svätým, uctieva a vedie druhých k uctievaniu nášho Stvoriteľa.

Veríme že roznecovanie 
Jeho darov v nás ukazuje na 
Božiu k​​rásu a vznešenosť.

Nie my, ale On je stredom 
nášho umenia a nie naše plány, 
ale Jeho sú dôležité.

Veríme že kvalita a excelentnosť 
sú dôležité, ale ctíme si každé dielo 
vykonané zo srdca a podľa 
daných možností a schopností.

Túžime po Jednote ktorá oslavuje
 rôznorodosť, autentickost, 
a úprimnosť v spoločnestve 
uctievačov.

V ČO VERÍME?

Veríme v duchovnú 
jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, že Biblia je inšpirované, 
neomylné, autoritatívne 
Božie slovo.

Veríme v prítomnú službu 
Ducha Svätého, 
ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť 
nadprirodzený život 
dokazujúc svoju moc 
v divoch a zázrakoch.

Veríme v božstvo 
Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie 
z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, 
v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú 
a odpykanú smrť cez Jeho 
preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, 
v Jeho výstup ku pravici Otca 
a v Jeho osobný návrat v sile 
a sláve.

Veríme, 
že je jeden Boh, 
večne existujúci 
v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v duchovnú 
jednotu veriacich 
v Krista.

Veríme, že pre spasenie strateného 
a hriešneho človeka je absolútne nevyhnutné znovuzrodenie Duchom Svätým.

Veríme, 
že je jeden Boh, 
večne existujúci 
v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

Veríme v prítomnú službu 
Ducha Svätého, 
ktorý prebývaním v kresťanovi 
a umožňuje mu žiť 
nadprirodzený život 
dokazujúc svoju moc 
v divoch a zázrakoch.

Veríme v božstvo 
Pána Ježiša Krista, 
v Jeho narodenie 
z panny Márie, 
v Jeho život bez hriechu, 
v Jeho zázraky, v Jeho zástupnú 
a odpykanú smrť cez Jeho 
preliatu krv, v Jeho telesné zmŕtvychvstanie, 
v Jeho výstup ku pravici Otca 
a v Jeho osobný návrat v sile 
a sláve.

Veríme, 
že je jeden Boh, 
večne existujúci 
v troch osobách: 
Otec, Syn a Duch Svätý.

TRANSFORMATION TOUR

TRANSFORMATION TOUR

Celodenný program v meste s evanjelistami, umelcami, modlitebnými tímami a Davidovým stánkom, zakončený večerným hudobným a kreatívnym programom na hlavnom pódiu s účasťou predstaviteľov mesta, zástupcov verejného života, kresťanských cirkví a spoločenstiev. 

ČÍTAJ VIAC

Premena jednotlivca má viesť k premene rodiny, mesta a aj národa. Preto chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola.

www.TRANSFORMATIONTOUR.SK >

TIMOTHY

kapela TIMOTHY

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia.

TIMOTHY.SK >

TWC PODCAST

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM PODCAST

Miesto kde nájdeš kopec úžasných tém v oblasti evanjelizácie modlitebnej tanečnej a chválovej služby. Ak hľadáš inšpiráciu pre svoj duchovný život a túžiš rásť vo viere s Ježišom, si na správnom mieste! TWC podcast nájdeš na spotify, apple podcast, alebo youtube.

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE

TWC COLLECTIVE pozostáva z mnohých mladých hudobníkov a worship lídrov z celého Slovenska, ktorí sú zároveň lektormi chváličmi na TWC KONFERENCIÁCH. 

,,Sme umelci z rôznych denominácií, ktorí majú túžbu rásť vo svojej službe a v Božom povolaní.​​”

TWC collective >

TWC SCHOOL

TIMOTHY WORSHIP   CENTRUM 
SCHOOL

Zaži s nami nabité víkendové akcie pre kresťanských kreatívcov, worship leaderov, hudobníkov a tanečníkov spolu s so službami ako sú evanjelisti, modlitebný príhovorcovia, duchovní poradcovia a proroci.

”Túžime aby náš život, 
charakter a obdarovania odzrkadľovali to, 
že sme stvorení na Božiu slávu. ​”

twc-school.sk>

TIMOTHY SOUND

TIMOTHY WORSHIP CENTRUM
KONFERENCIE

Konferncia Prešov 21. marec 2024

konferencie.twc.sk >

CRESCENDO Slovensko konferencia
14. - 20. JÚL 2024

crescendoslovensko.sk >

Timothy Worship Centrum je súčasťou služby 
Mládeže pre Krista Slovensko

Chceš sa dozvedieť viac 
napíš nám - twc@timothy.sk